Ren­dezvények

Meleg ételekre ren­delést felveszünk, legyen szó bár­mi­lyen ren­dezvényről vagy családi eseményről.

Táborok: Cso­por­tok akár egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, meleg vac­sora) étkezésének kiszol­gálásá­val, min­den korosztály számára kínálunk megoldást a táboroz­tatás ide­jére is.

Aján­latkérés

Elfo­gadott utalványok:

utalvany

d e
n r
free joomla tem­platesjoomla tem­plates
oziriszkft​.hu 2021